Từ điển năng lực

xem
Quản lý sự cố Y khoa là một hoạt động lõi của Quản lý chất lượng và An...
xem
Hồ sơ năng lực này được quản lý bởi khoa Cấp Cứu- Bs. Tạ Anh Tuấn (Trưởng...
xem
BS. Nguyễn Thị Uyên Chi (Trưởng Khoa) Khoa Y Dược Cổ Truyền Bệnh Viện Bà...
xem
Hồ sơ năng lực này được quản lý bởi khoa Răng Hàm Mặt - BS.CKII H.T.B.Thảo...
xem
Hồ sơ năng lực này được quản lý bởi Phòng Điều Dưỡng - ĐD.CKI Đ.N.Anh (...
xem
Hồ sơ năng lực này được quản lý bởi Khoa Lọc Máu - Bs. Nguyễn Bá Hỷ (...
xem
Hồ sơ năng lực này được quản lý bởi khoa Phục Hồi Chức Năng- BS. N.V.Phúc...
xem
Hồ sơ năng lực này được quản lý bởi khoa Nội Tim Mạch Lão Học - Bác Sĩ N....
xem
Chính sách quy trình chuẩn gồm có 5 nhóm: chính sách, quy trình, hướng dẫn...
xem
Hồ sơ năng lực này được quản lý bởi khoa Cấp Cứu - Bác Sĩ Tạ Anh Tuấn (...
xem
Hồ sơ năng lực được tạo bởi phòng Quản Lý Chất Lượng- CN. Võ Thị Hồng Minh
xem
Hồ sơ năng lực được quản lý bởi phòng Quản Lý Chất Lượng- CN.Võ Thị Hồng...
xem
Hồ sơ năng lực này được quản lý bởi BS CKI H.T.T.Thủy (Trưởng Khoa KSNK)...
xem
Hồ sơ năng lực này được quản lý bởi khoa Chẩn Đoán Hình Ảnh