Từ điển năng lực

xem
Quản lý sự cố Y khoa là một hoạt động lõi của Quản lý chất lượng và An...
xem
Áp dụng 5S trong cải tiến chất lượng. CN Võ Thị Hồng Minh- phòng QLCL làm...
xem
Hồ sơ năng lực này được quản lý bởi khoa Cấp Cứu- Bs. Tạ Anh Tuấn (Trưởng...
xem
BS. Nguyễn Thị Uyên Chi (Trưởng Khoa) Khoa Y Dược Cổ Truyền Bệnh Viện Bà...
xem
Hồ sơ năng lực này được quản lý bởi khoa Răng Hàm Mặt - BS.CKII H.T.B.Thảo...
xem
Hồ sơ năng lực này được quản lý bởi Phòng Điều Dưỡng - ĐD.CKI Đ.N.Anh (...
xem
Hồ sơ năng lực này được quản lý bởi Khoa Lọc Máu - Bs. Nguyễn Bá Hỷ (...
xem
Hồ sơ năng lực này được quản lý bởi khoa Phục Hồi Chức Năng- BS. N.V.Phúc...
xem
Hồ sơ năng lực này được quản lý bởi khoa Nội Tim Mạch Lão Học - Bác Sĩ N....
xem
Chính sách quy trình chuẩn gồm có 5 nhóm: chính sách, quy trình, hướng dẫn...
xem
Hồ sơ năng lực này được quản lý bởi khoa Cấp Cứu - Bác Sĩ Tạ Anh Tuấn (...