Mô tả
Hồ sơ năng lực này được quản lý bởi Khoa Lọc Máu - Bs. Nguyễn Bá Hỷ ( Trưởng Khoa)
ĐẠT
Điểm trung bình: 0%
Tiến độ: 0%