Chăm sóc bệnh nhân sốt xuất huyết Dengue

Mô tả

Hồ sơ năng lực này được quản lý bởi Phòng Điều Dưỡng - ĐD.CKI Đ.N.Anh ( Trưởng Phòng)