Phục Hồi Chức Năng tại Bệnh Viện Bà Rịa

Mô tả
Hồ sơ năng lực này được quản lý bởi khoa Phục Hồi Chức Năng- BS. N.V.Phúc (Trưởng Khoa)