Bác sĩ cấp cứu

Mô tả
Hồ sơ năng lực này được quản lý bởi khoa Cấp Cứu- Bs. Tạ Anh Tuấn (Trưởng Khoa Cấp Cứu BVBR)
ĐẠT
Điểm trung bình: 0%
Tiến độ: 0%