Mô tả
Quản lý sự cố Y khoa là một hoạt động lõi của Quản lý chất lượng và An toàn người bệnh.
Cải tiến dựa trên sự cố (Kaizen Teian) là hình thức cải tiến kiểu PULL bên cạnh cải tiến theo các tiêu chuẩn tiêu  chí kiểu PUSH.
NHS Linh làm đầu mối triển khai.
ĐẠT
Điểm trung bình: 100%
Tiến độ: 100%
x
YOUR CERTIFICATE
Quản lý sự cố Y khoa (STAR)
Đánh giá kiến thứcĐiểmThời gian
Hướng dẫn báo cáo Sự cố Y khoa
100
-
Đánh giá kỹ năngThời lượngTrạng thái
Hướng dẫn sử dụng phần mềm trực tiếp08h 30m-