Bước 1 trong 1
Bài tập huấn của Ban lãnh đạo chuẩn hóa áp dụng trong toàn bệnh viện.
ĐẠT
Điểm trung bình: 100%
Tiến độ: 100%
x
YOUR CERTIFICATE
Quản lý sự cố Y khoa (STAR)
Đánh giá kiến thứcĐiểmThời gian
Hướng dẫn báo cáo Sự cố Y khoa
100
-
Đánh giá kỹ năngThời lượngTrạng thái
Hướng dẫn sử dụng phần mềm trực tiếp08h 30m-