Hướng dẫn sử dụng phần mềm trực tiếp

Hướng dẫn sử dụng phần mềm trực tiếp
Mô tả NHS Linh - Phòng QLCL là đầu mối trực tiếp hướng dẫn người tham gia cài đặt và sử dụng phần mềm để báo cáo sự cố
Trạng thái
Đang treo
Thời lượng 08 h 30 m
Địa chỉ, vị trí 686 Võ Văn Kiệt, Long Tâm, Bà Rịa, Bà Rịa - Vũng Tàu
Kết quả của tôi Vắng/chưa đánh giá
Điểm
ĐẠT
Điểm trung bình: 100%
Tiến độ: 100%
x
YOUR CERTIFICATE
Quản lý sự cố Y khoa (STAR)
Đánh giá kiến thứcĐiểmThời gian
Hướng dẫn báo cáo Sự cố Y khoa
100
-
Đánh giá kỹ năngThời lượngTrạng thái
Hướng dẫn sử dụng phần mềm trực tiếp08h 30m-