Tài liệu chính thức với các kiến thức cần thiết thích hợp cho tất cả nhân viên bệnh viện.
Hướng dẫn báo cáo Sự cố Y khoa
Kiểu: Lý thuyết, bài giảng
Số câu hỏi/nội dung: 1
Cho phép làm lại: Không giới hạn
Có sẵn: Luôn luôn
Tỉ lệ trả lời đúng cần đạt: 75%
Đã đạt:
ĐẠT
Điểm trung bình: 100%
Tiến độ: 100%
x
YOUR CERTIFICATE
Quản lý sự cố Y khoa (STAR)
Đánh giá kiến thứcĐiểmThời gian
Hướng dẫn báo cáo Sự cố Y khoa
100
-
Đánh giá kỹ năngThời lượngTrạng thái
Hướng dẫn sử dụng phần mềm trực tiếp08h 30m-